ERVARING

De studiebegeleiding wordt uitsluitend verzorgd door Chris Meylemans (man).
Wij kunnen bogen op 20 jaar onderwijservaring

  • op niveau ASO/TSO;
  • op hogeschoolniveau;
  • in het volwassenenonderwijs.

Wij zijn vertrouwd met de meest uiteenlopende studiemethodes, handboeken, ...


OP MAAT

Deze brede ervaring laat ons toe

  • zonder tijdverlies uw noden te detecteren;
  • adequaat en op maat te remediëren;
  • een doelgerichte aanpak te ontwikkelen;
  • het hoogst mogelijke rendement te garanderen.