DOELPUBLIEK

Ervaring met werknemers in medisch secretariaat, sociaal secretariaat, boekhoudkundig secretariaat alsook met tal van individuele cursisten die hun kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen, mikken op promotie, of in een nieuwe arbeidssituatie plots met Franstaligen in contact komen.

PRAKTIJKGERICHT

Deze module zakelijk Frans is gericht op een vlotte bedrijfscommunicatie in de tweede landstaal.


De Objectif Express methode (audio-ondersteuning) focust op relevante woordenschat:

 • afspraken maken, verplaatsen, annuleren...
 • gericht telefoneren
 • een eerste ontmoeting met een professionele relatie
 • transport (vliegtuig, trein) reserveren
 • bestellingen plaatsen/afhandelen
 • een job beschrijven
 • een bedrijfsactiviteit beschrijven
 • een bedrijfsorganisatie beschrijven
 • bankverrichtingen beschrijven
 • een hotel boeken
 • een appartement/huis/bureel huren
 • ...

De grammaticale aanbreng is zuiver functioneel, louter ondersteunend.

TARIEF: €25/uur